کندی لود فیلم تلگرام

علت کندی تلگرام و باز نشدن عکس و فیلم در تلگرام

0
علت کندی تلگرام و باز نشدن عکس و فیلم در تلگرام

علت کندی تلگرام و باز نشدن عکس و فیلم در تلگرام علت کندی تلگرام : طبق آخرین اخبار واصله در خصوص علت کندی تلگرام و با اختلال روبرو شدن و کند شدن تلگرام آن در طی ساعات گذشته در زمینه باز شدن محتوا و تصاویر و فیلم ها در این پیام ...