کمبود ویتامین D در حاملگی

اثرات کمبود ویتامین D برای مادر و جنین چیست؟ + زمان و حد مجاز مصرف

0
اثرات کمبود ویتامین D برای مادر و جنین چیست؟ + زمان و حد مجاز مصرف

اثرات کمبود ویتامین D برای مادر و جنین چیست؟ + زمان و حد مجاز مصرف ویتامین D در کشور ما به دلیل داشتن آفتاب تند و فراوان زیاد لزومی ندارد مگر افرادی که در مکان های بدون نور آفتاب بطور مداوم کار می کنند نظیر قالی بافان که تقریبا تمام عمرشان ...