کلوزاپین

موارد مصرف و عوارض قرص کلوزاپین

0
موارد مصرف و عوارض قرص کلوزاپین

کلوزاپین چه نوع دارویی است؟ قبل از مصرف آن چه نکاتی لازم است؟ در چه مواردی مصرف می شود و عوارض آن چیست؟ آیا در درمان روان پریشی و اسکیزوفرنی ماثر است؟ شاید شما بخواهید از این نوع دارو استفاده کنید. در ادامه این مطلب به تمام سئوالات شما در ...