کشتی کامران قاسم پور و حریف روسی در نروژ ساعت چنده

ساعت دقیق کشتی کامران قاسم پور و ماگومد قربان اف در نروژ ۲۰۲۱ امروز دوشنبه ۱۲ مهر

0
ساعت دقیق کشتی کامران قاسم پور و ماگومد قربان اف در نروژ ۲۰۲۱ امروز دوشنبه ۱۲ مهر

امروز دوشنبه 12 مهر ۱۴۰۰ در ساعت 20:30 دقیقه کشتی فینال کامران قاسم پور و ماگومد قربان اف روسی در نروژ ۲۰۲۱ می باشد در ادامه زمان دقیق و ساعت کشتی فینال کامرا قاسمپور و حریف روسی به نام ماگومد قربان اف در مسابقات جام جهانی کشتی نروژ 2021 به ...