کترینگ سازمانی

تهیه غذا آتیسا

0
تهیه غذا آتیسا

کترینگ آتیسا برندی نو ظهور، درعرصه تهیه غذا می باشد که با استفاده و بهره گیری از بهترین دستگاه های صنعتی به ارائه غذای سازمانی و غذای رژیمی می پردازد.   تهیه غذا و کترینگ آتیسا برند آتیسا شعار نمی دهد و سیستم سفارش غذای آنلاین را طراحی کرده است که به سازمان ...