کتاب آتش و خشم ترامپ

کتاب آتش و خشم ، جزئیاتی در مورد زندگی دونالد ترامپ

0
کتاب آتش و خشم ، جزئیاتی در مورد زندگی دونالد ترامپ

کتاب آتش و خشم ، جزئیاتی در مورد زندگی دونالد ترامپ کتاب آتش و خشم به افشاگری هایی در مورد ترامپ و اطرافیان وی پرداخته است که هر خواننده ای را به خواندن آن ترغیب می کند. پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی بی بی سی به برخی از نکات مورد توجه در این ...