کاربرد مگنت تراپی

مگنت تراپی یا مغناطیس درمانی و کاربرد و مزایای آن

0
مگنت تراپی یا مغناطیس درمانی و کاربرد و مزایای آن

مگنت تراپی یا مغناطیس درمانی و کاربرد و مزایای آن مگنت تراپی یا مغناطیس درمانی یکی از روش های درمانی ایمن و کم عارضه مورد استفاده در فیزیوتراپی است که موجب تسکین درد و تسریع روند بهبودی بدن و ترمیم آسیب ها می شود. مگنت تراپی با استفاده از امواج مغناطیسی و ...