کاراته سجاد گنج زاده فینال المپیک 2020 توکیو

فیلم کامل / لحظه بیهوشی سجاد گنج زاده با حرکت غیرورزشی حریف عربستانی المپیک ۲۰۲۰

0
فیلم کامل / لحظه بیهوشی سجاد گنج زاده با حرکت غیرورزشی حریف عربستانی المپیک ۲۰۲۰

سجاد گنج زاده با حرکت غیرورزشی کاراته کار عربستانی به فک او در سری مسابقات کاراته المپیک 2020 توکیو دچار مصدومیت و بیهوشی شد و با براندکار از تاتامی خارج شد و حالا هوشیار شد و حال او خوب است. در ادامه فیلم کامل حرکت غیرورزشی و لحظه بیهوشی سجاد ...