چگونه دروغ را از راست تشخیص دهیم

راه تشخیص دروغ + نشانه هایی برای تشخیص دروغ

0
راه تشخیص دروغ + نشانه هایی برای تشخیص دروغ

راه تشخیص دروغ + نشانه هایی برای تشخیص دروغ تشخیص دروغ : خودتان هم دروغ مي گوييد؟ به نظرتان اگر دروغ نبود، دنيا جاي بهتري براي زندگي كردن نبود؟ بايد عرض كنيم كه همه آدم ها، حتي با وجدان ترين شان معمولاً روزي دو بار دروغ مي گويند اما چوب خط ...