چمنزار

انتخاب بهترین و ارزان ترین چمن مصنوعی برای خانه

0
انتخاب بهترین و ارزان ترین چمن مصنوعی برای خانه

روز به روز  چمن مصنوعی برای دوستداران محیط زیست محبوب تر می شود، چرا که نیازی به آبیاری، کوددهی، سموم دفع آفات ، چمن زنی و سایر تعمیرات ندارد. چمن مصنوعی برای اقلیم های مستعد به خشک سالی نجات دهنده است.   حیاط خلوت چمن مـصنوعی یا واقعی؟ چمن های طبیعی با هزینه ...