چله تابستان چیست

متن زیبا درباره جشن چله تابستان یا جشن تموز ۱۴۰۱ + عکس نوشته

0
متن زیبا درباره جشن چله تابستان یا جشن تموز ۱۴۰۱ + عکس نوشته

متن درباره جشن چله تابستان : مرداد ماه چهلمين روز از فصل تابستان است که ايرانيان اين روز را جشن مي گرفتند و آن را جشن چله تابستان يا چله تموز مي ناميدند این روز مصادف است با 10 مرداد 1401. چهل یا چله تموز حدودا از اول تیر ماه ...