چالش پیاده شدن از ماشین در حال حرکت

چالش رقص کیکی ، چالشی جدید و جنجالی در فضای مجازی

0
چالش رقص کیکی ، چالشی جدید و جنجالی در فضای مجازی

چالش رقص کیکی ، چالشی جدید و جنجالی در فضای مجازی از چند روز پیش، چالش « رقص کیکی » در فضای مجازی جهان کولاک کرده است. «کیکی» عبارت است از رقص کوتاهی که فرد پس از پیاده شدن از ماشین در حال حرکت خود با آهنگIn My Feeling انجام می ...