پیش فروش خودروهای سایپا در سال 99

«پیش فروش خودرو» به سه روش صورت ميگيرد در سال ۹۹

0
«پیش فروش خودرو» به سه روش صورت ميگيرد در سال ۹۹

زمان و نحوه ثبت نام و شرایط پیش فروش و پیش خرید خودرو و شرایط ثبت نام و خرید خودرو به سه روش "پیش فروش فوری 3 ماهه بدون سود مشارکت با ظرفیت ۴۰ درصد", "پیش فروش 6 و یکساله با سود مشارکت 15 درصد"و "پیش فروش بلندمدت و مشارکت ...