پیام تبریک روز ماما

متن تبریک روز ماما + عکس پروفایل و عکس نوشته روز جهانی ماما ۲۰۲۱

0
متن تبریک روز ماما + عکس پروفایل و عکس نوشته روز جهانی ماما ۲۰۲۱

روز جهانی ماما، در  5 می مصادف با 15 اردیبهشت ماه هرسال جشن گرفته می شود. براي اولین بار در سال 1980 این روز به عنوان روز جهاني ماما. پیشنهاد و سپس از سال 1992 به صورت رسمي نامگذاری شد. به همین مناسبت، ما امروز برای شما، مجموعه از جدیدترین ...

پیام تبریک و عکس نوشته های جدید ویژه روز جهانی ماما – ۹۹

0
پیام تبریک و عکس نوشته های جدید ویژه روز جهانی ماما – ۹۹

روز جهانی “ماما”، روز 5 ماه مه مصادف با 16 اردیبهشت ماه نامگذاری شده است. این روز بزرگداشت قشر حامی بارداران جهان است. به همین مناسبت، امروز برای شما مجموعه از متن های تبریک و عکس نوشته های جدید ویژه روز جهانی ماما 99 قرار داده ایم. شما می توانید ...