پیام تبریک روز جهانی شیر مادر

پیامک و متن روز جهانی شیر مادر ۲۰۲۱ + عکس نوشته پروفایل روز جهانی شیر مادر

0
پیامک و متن روز جهانی شیر مادر ۲۰۲۱ + عکس نوشته پروفایل روز جهانی شیر مادر

“تبریک روز جهانی شیر مادر 2021 ”, 1 آگوست 2021 روز جهانی شیر مادر مبارک اول آگوست بنام روز جهانی شیر مادر نامگذاری شده، در کشورهای مختلف جهان گرامی داشته میشود. هدف از نامگذاری این روز تشویق مادران به تغذیه فرزندان خود از این موهبت الهی است به همین مناسبت ...