پیام تبریک روز جمهوری اسلامی

پیام تبریک و عکس نوشته های جدید ویژه روز جمهوری اسلامی ۱۴۰۰

0
پیام تبریک و عکس نوشته های جدید ویژه روز جمهوری اسلامی ۱۴۰۰

”روز جمهوری اسلامی” سالروز نتایج همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی در ایران که به این نام و به یاد این روز نامگذاری شده است. به همین مناسبت، امروز برای شما مجموعه از متن های تبریک، عکس نوشته های جدید و عکس پروفایل ویژه روز جمهوری اسلامی 1400 قرار داده ایم. شما ...

پیام تبریک و عکس نوشته های جدید ویژه روز جمهوری اسلامی – ۹۹

0
پیام تبریک و عکس نوشته های جدید ویژه روز جمهوری اسلامی – ۹۹

روز جمهوری اسلامی، 12 فروردین ماه نامگذاری شده است. در این روز نظام ایران بزرگ به واسطه رای 98/2 درصد ایرانیان از شاهنشاهی به جمهوری اسلامی تغییر پیدا کرد. به همین مناسبت، امروز برای شما مجموعه از متن های تبریک و عکس نوشته های جدید ویژه روز جمهوری اسلامی 99 قرار ...