پریمیدون

موارد مصرف و عوارض داروی پریمیدون

0
موارد مصرف و عوارض داروی پریمیدون

پریمیدون چه نوع دارویی است؟ قبل از مصرف آن چه نکاتی لازم است؟ در چه مواردی مصرف می شود و عوارض آن چیست؟ آیا در درمان حملات تشنج ماثر است؟ شاید شما بخواهید از این نوع دارو استفاده کنید. در ادامه این مطلب به تمام سئوالات شما در رابطه پریمیدون ...