پروکسی برای تلگرام

مشکلات امنیتی در دانلود فیلترشکن برای تلگرام

1
مشکلات امنیتی در دانلود فیلترشکن برای تلگرام

مشکلات امنیتی در دانلود فیلترشکن برای تلگرام خبر (1 اسفند 96) : تلگرام از ساعتی پیش دچار اختلال شده و از دسترس خارج شده است . گویا سرورهای تلگرام جاهای زیادی مشکل داره در حال حاضر. 🔴 از ساعتی پیش، تلگرام دچار اختلال شد که این اختلال، سراسري و از طرف خود تلگرام ...