تفریحات

پروفسور چرمهینی کیست

بیوگرافی و عکس های رحمت الله قدیمی چرمهینی دانشمند ایرانی ناسا

50
بیوگرافی و عکس های رحمت الله قدیمی چرمهینی دانشمند ایرانی ناسا

بیوگرافی و عکس های رحمت الله قدیمی چرمهینی دانشمند ایرانی ناسا پروفسور “رحمت الله قدیمی چرمهینی″، یکی از دانشمندان و نخبگان ایرانی و مهندسان پیشین شاغل در ناسا متولد 1331 در روستای چرمهین است که زندگی پر فراز و نشیبی از ازدگاهش تا ناسای امرکا و بازگشت به ایران داشته است ...