پروفسور اوگور شاهین کیست؟

پروفسور اوگور شاهین برگزیده جایزه مصطفی کیست؟

0
پروفسور اوگور شاهین برگزیده جایزه مصطفی کیست؟

پروفسور اوگور شاهین برگزیده جایزه مصطفی کیست؟ پروفسور اوگور شاهین متولد 1344 در ترکیه,استاد پزشکی دانشگاه ماینز، آلمان, در ادامه بیوگرافی کامل پروفسور اوگور شاهین و عکسهای شخصی و فعالیت ها و سوابق و تحقیقات و سوابق و تحصیلات پزشکی و ماجرای دسترسی به واکسن کرونا تا مرداد ماه سال جاری ...