پروفایل درباره عشق یک طرفه

متن غمگین و احساسی درباره عشق یک طرفه ۱۴۰۱ + عکس نوشته

0
متن غمگین و احساسی درباره عشق یک طرفه ۱۴۰۱ + عکس نوشته

متن درباره عشق یک طرفه : عشق یک طرفه عشقی است که در آن فرد به امید اینکه روزی به محبوب خود برسند زندگی خواهند کرد و در حقیقت این امید ها خیلی سخت به واقعیت می پیوندند و با مشکلاتی در زندگی همراه خواهد شد. به همین جهت ما ...