پرتاب ماهواره امیرکبیر

جزئیات و عکسهای پرتاب ماهواره پیام به فضا

0
جزئیات و عکسهای پرتاب ماهواره پیام به فضا

جزئیات و عکسهای پرتاب ماهواره پیام به فضا وزیر ارتباطات گفت: ماهواره پیام پس از دو مرحله موفق، در مرحله سوم به سرعت کافی نرسید و در مدار آرام نگرفت. محمدجواد آذری جهرمی در شبکه اجتماعی توئیتر پس از پرتاب ماهواره پیام امیرکبیر و با اشاره به توئیت قبلی خود که به ...