پدر آدرین هوادار رونالدو کیه

پدر آدرین هوادار رونالدو کیست و اهل کجاست +‌بیوگرافی و فیلم مصاحبه پدر آدرین

0
پدر آدرین هوادار رونالدو کیست و اهل کجاست +‌بیوگرافی و فیلم مصاحبه پدر آدرین

پدر آدرین هوادار رونالدو کیست و اهل کجاست +‌بیوگرافی و فیلم مصاحبه پدر آدرین آدرین پسر هوادار رونالدو در ایران است که به دلیل دیدار با رونالدو در ایران و جهان مشهور شد. و همه او را به عنوان هوادار رونالدو می شناسند. پدر آدرین هوادار رونالدو شغل آزاد دارد و ...