تفریحات

ویدیو اخراج معلم مازندرانی

ویدیو آوازخوانی معلم مازندرانی که به خاطر این کلیپ اخراج شد!!

0
ویدیو آوازخوانی معلم مازندرانی که به خاطر این کلیپ اخراج شد!!

ویدیو آوازخوانی معلم مازندرانی که موسیقی مبتذل آهنگ گنگستر شهر آمل را پخش کرد و اخراج شد کامل ببپنید فراگیر شدن ویدیو معلم مازندرانی که در کلاس آهنگ گنگستر شهر آمل را پخش کرد و به همین دلیل از کار بیکار و اخراج شد، در شبکه های مجازی پربازدید شده و ...