تفریحات

وکیل دیوان عدالت اداری

همه چیز درباره وکیل دیوان عدالت اداری

0
همه چیز درباره وکیل دیوان عدالت اداری

بسیاری از پرونده های حقوقی اداری ممکن است از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری شوند. دیوان عدالت اداری یک دیوان برای رسیدگی اختصاصی به پرونده های حقوقی اداری است. این دیوان قادر به صدور حکم و رسیدگی به احکام مربوط به این حوزه اداری و حقوقی می باشد. نکته مهم ...

آیا یک وکیل دیوان عدالت اداری می‌تواند به پرونده‌های طلاق رسیدگی کند؟

0
آیا یک وکیل دیوان عدالت اداری می‌تواند به پرونده‌های طلاق رسیدگی کند؟

هنگامی که مامورین یک نهاد دولتی و یا مجریان قانون مرتکب جرم می‌شوند، وکیل دیوان عدالت اداری موظف است که این تخلفات را پیگیری و بررسی کند. اما لازم به ذکر است که هنگام انتخاب وکیلی که در زمینه دیوان عدالت اداری فعالیت کند، کمی مشکل بوده و باید دقت ...