وضعیت تعطیلی بازار تهران از 15 آذر 99

آخرین وضعیت تعطیلی و ساعت کار ادارات و بازار از شنبه ۱۵ آذر ۹۹

0
آخرین وضعیت تعطیلی و ساعت کار ادارات و بازار از شنبه ۱۵ آذر ۹۹

آخرین وضعیت تعطیلی و ساعت کار ادارات و بازار از شنبه 15 آذر 99 آخرین وضعیت تعطیلی ادارات و بازار از شنبه 15 آذر 99 و وضعبت تعطیلی و ساعت کار بانک ها و حضور کارمندان در ادارات و اماکن مذهبی و ورزشی و ساعت کار و تردد شبانه و محدودیت ...