وصعیت آب و هوا فروردین 1402

پیش بینی وضعیت آب و هوا هفته اول فروردین ۱۴۰۲ / تحویل سال بارانی

0
پیش بینی وضعیت آب و هوا هفته اول فروردین ۱۴۰۲ / تحویل سال بارانی

پیش بینی وضعیت آب و هوا هفته اول فروردین 1402 / تحویل سال بارانی پیش‌بینی وضعیت آب و هوا در تهران و شهرها در هفته اول فروردین 1402 نشان می دهد هفته اول فروردین ۱۴۰۲ بارانی است. هفته اول و دوم فروردین 1402 از نظر جوی به هیچ عنوان پایدار نخواهد ...