arongroups

ورزش پیلاتس

برای افزایش قد یوگا بهتر است یا پیلاتس؟ (برسی علمی و دقیق)

0
برای افزایش قد یوگا بهتر است یا پیلاتس؟ (برسی علمی و دقیق)

افزایش قد با یوگا و پیلاتس دغدغه کسانی است که می‌خواهند به هر طریقی این تغییر را در خود ایجاد کنند. نخست در این مورد صحبت می‌کنیم که آیا واقعاً این ورزش‌ها می‌توانند روی بلندتر شدن قد تأثیر بگذارند؟ بحث بعدی نیز در مورد اولویت انتخاب خواهد بود، حتما درصورتی‌که ...