وحید قاریقی

ماجرای اخراج وحید خزایی و داوود هزینه از ترکیه

0
ماجرای اخراج وحید خزایی و داوود هزینه از ترکیه

ماجرای اخراج وحید خزایی و داوود هزینه از ترکیه وحید قاریقی معروف به وحید خزایی و داوود غفاری معروف به داوود هزینه مدتهاست که با ایجاد صفحه در اینستاگرام فعالیت های دور از عرف و قانون داشته اند و بخاطر همین موضوع از ایران خارج شده و مدتی است که در ...