واکسن آنفلوانزا برای کودکان

واکسن آنفلوانزا ؛ چه کسانی واکسن بزنند؟ چه کسانی نزنند؟

0
واکسن آنفلوانزا ؛ چه کسانی واکسن بزنند؟ چه کسانی نزنند؟

واکسن آنفلوانزا ؛ چه کسانی واکسن بزنند؟ چه کسانی نزنند؟ واکسن آنفلوانزا برای همه سنین بسیار مفید و تاثیرگذار است اما لازم به ذکر است برای افردی که دچار آلرژی نسبت به پروتئین موجود درتخم مرغ هستند توصیه نمی شود؛چون موجب ایجاد حساسیت در آنان خواهد شد! وقتی برای تزریق واکسن آنفلوانزا ...