وام 4 درصدی روستایی

جزئیات وام اشتغال روستاییان با کارمزد ۴ درصد

0
جزئیات وام اشتغال روستاییان با کارمزد ۴ درصد

جزئیات وام اشتغال روستاییان با کارمزد 4 درصد وام اشتغال روستاییان : پرداخت تسهیلات بانکی به مناطق مرزی و روستایی به ترتیب با 10 و 20 درصد آورده در دستور کار قرار دارد و کارمزد این تسهیلات بین چهار تا شش درصد می باشد. ابوالفضل رضوی عصر شنبه در جلسه شورای اداری ...