وام فرزندآوری 200 میلیون تومان

ثبت نام وام فرزندآوری ۱۴۰۲ با افزایش ۵۰ درصدی در سامانه ve.cbi.ir

19
ثبت نام وام فرزندآوری ۱۴۰۲ با افزایش ۵۰ درصدی در سامانه ve.cbi.ir

ثبت نام وام فرزندآوری 1402 با افزایش 50 درصدی در سامانه ve.cbi.ir سامانه فرزندآوری ve.cbi.ir سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ از افزایش ۵۰ درصدی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری با مصوبه کمیسیون تلفیق خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: به موجب مصوبه کمیسیون ...