وام تاکسیرانی ۱۴۰۰

سایت ثبت نام و شرایط دریافت وام تاکسیرانی ۱۴۰۰ برای تعمیرات + نحوه پرداخت و اقساط

5
سایت ثبت نام و شرایط دریافت وام تاکسیرانی ۱۴۰۰ برای تعمیرات + نحوه پرداخت و اقساط

ثبت نام وام تاکسیرانی برای سال 1400 آغاز شد.... رانندگان تاکسی های پژو، آریو و تویوتا و تاکسی ون برای دریافت وام 10 تا 20 میلیون تومانی وام تاکسیرانی 1400 برای تعمیرات به سایت و سامانه b2n.ir/x93271 مراجعه کنند. جزئیات خبر را بخوانید شرایط ثبت نام و دریافت وام تاکسیرانی سال ...