هک تلگرام

ماجرای لو رفتن اطلاعات شخصی ۴۲ میلیون کاربر ایرانی تلگرام + سند

0
ماجرای لو رفتن اطلاعات شخصی ۴۲ میلیون کاربر ایرانی تلگرام + سند

ماجرای لو رفتن اطلاعات شخصی 42 میلیون کاربر ایرانی تلگرام + سند در خبرها آمده که اطلاعات و شماره تلفن ۴۲ میلیون کاربر ایرانی تلگرام لو رفته و این اطلاعات اکنون در سطح اینترنت با ۵۰۰ دلار فروخته می‌شود. در ادامه جزئیالت و کدام کاربان در معرض خطر هک شدن و ...