همنشینی ماه و مشتری

ساعت دقیق دیدن سیاره مشتری با چشم غیر مسلح پنجشنبه ۱ آبان ۹۹

0
ساعت دقیق دیدن سیاره مشتری با چشم غیر مسلح پنجشنبه ۱ آبان ۹۹

امشب میتوانید هم نشینی ماه و سیاره مشتری بزرگترین سیاره ی جهان هستی را با چشم غیر مسلح رصد کنید 🔴 رصد هم‌نشینی ماه و مشتری را از دست ندهید مدیر انجمن نجومی آماتوری ایران : 🔹هم‌نشینی ماه و مشتری، ملاقات کیوان و ماه، رسیدن ماه به تربیع اول و مقارنه داخلی سیاره ...