همسر پرستو صالحی

ماجرای بهم خوردن ازدواج پرستو صالحی از زبان خودش

0
ماجرای بهم خوردن ازدواج پرستو صالحی از زبان خودش

ماجرای بهم خوردن ازدواج پرستو صالحی از زبان خودش بهم خوردن ازدواج پرستو صالحی : پرسـتو صالحی با انتشار ویدئویی در فضای مجازی از منتفی شدن مراسم ازدواج خود خبر داد و دلیل این اتفاق را نداشتن تفاهم اعلام کرد. پرسـتو صالحی با منتشر کردن ویدیویی در صفحه اینستاگرامش که در ادامه ...