همسر و فرزندان سید کاظم دلخوش

بیوگرافی کاظم دلخوش نماینده مجلس صومعه سرا کیست و همسر و سوابق +حواشی

0
بیوگرافی کاظم دلخوش نماینده مجلس صومعه سرا کیست و همسر و سوابق +حواشی

بیوگرافی کاظم دلخوش نماینده مجلس صومعه سرا کیست و همسر و سوابق +حواشی سید کاظم دلخوش اباتری در سال ۱۳۴۰ در شهر صومعه سرا به دنیا آمده است و در حال حاضر نمایندهٔ مجلس صومعه‌سرا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس میباشد او در دور ههای هفتم و هشتم و دهم انتخاب مجلس ...