همسر و فرزندان اصغر کورنگی

بیوگرافی و عکس های سرتیپ اصغر کورنگی رئیس سابق زندان قصر + علت فوت

0
بیوگرافی و عکس های سرتیپ اصغر کورنگی رئیس سابق زندان قصر + علت فوت

"اصغر کورنگی"، رئیس سابق زندان قصر دارفانی را وداع گفت در ادامه با زندگینامه و بیوگرافی سرتیپ «اصغر کورنگی» رئیس سابق زندان قصر به همراه شرح سوابق از شهربانی تا ریاست زندان قصر و خانواده و همسر و فرزندان و عکس ها و آثار و فعالیت اخیر بعد از بازنشستگی ...