همسر نوشاد عالمیان

بیوگرافی نوشاد عالمیان بازیکن تنیس روی میز و ملی پوش ایرانی و همسرش + افتخارات

0
بیوگرافی نوشاد عالمیان بازیکن تنیس روی میز و ملی پوش ایرانی و همسرش + افتخارات

بیوگرافی نوشاد عالمیان بازیکن تنیس روی میز و ملی پوش ایرانی و همسرش + افتخارات بیوگرافی نوشاد عالمیان نوشاد عالمیان : زاده ۳۰ ابان ۱۳۷۰ در بابل بازیکن تنیس روی میز و ملی‌پوش اهل ایران است.در ادامه به معرفی و بیوگرافی نوشاد عالمیان بازیکن تنیس روی میز و همسرش و فرزندانش و ...