همسر مهدی مدرس

مهاجرت مهدی مدرس خواننده به خارج از کشور

0
مهاجرت مهدی مدرس خواننده به خارج از کشور

‏مهدی مدرس در گفتگو با شبکه بهائی منوتو درباره ‎مهاجرت همیشگی از ایران گفت که دلیل اصلی ممنوع الکاری و نهایتا مجبور شدن اش به مهاجرت، ‎کنسرت تهران و آوردن گربه روی صحنه برای حمایت از حیوانات و این گزارش «۲۰:۳۰» بود که باعث «اتفاقات دیگر» و سرانجام مهاجرت دائمی ...