همسر محمود خیامی کیست؟

بیوگرافی و عکسهای محمود خیامی موسس ایران خودرو + داستان زندگی و علت فوت

0
بیوگرافی و عکسهای محمود خیامی موسس ایران خودرو + داستان زندگی و علت فوت

بیوگرافی و عکسهای محمود خیامی موسس ایران خودرو + داستان زندگی و علت فوت محمود خیامی بنیانگذار گروه صنعتی ایران خودرو و ایران ناسیونال سابق با خودروی پیکان در 1308 در مشهد به دنسا و در 9 اسفند 98 در لندن درگذشت، بیوگرافی کامل و نحوه تاسیس ایران خودرو و همسر ...