همسر دوم مهدی هاشمی

تایید خبر ازدواج مهدی هاشمی + واکنش گلاب آدینه و دخترش نورا

0
تایید خبر ازدواج مهدی هاشمی + واکنش گلاب آدینه و دخترش نورا

تایید خبر ازدواج مهدی هاشمی + واکنش گلاب آدینه و دخترش نورا هاشمی خبر ازدواج خود را با مهنوش صادقی تایید کرد و با ما در این بخش از اخبار هنرمندان در سایت حرف تازه همراه باشید و واکنش متفاوت گلاب آدینه همسر اول و دختر مهدی هاشمی نورا را مشاهده ...