همسر بابک خرمدین کارگردان کیست

همسر بابک خرمدین کارگردان کیست

0
همسر بابک خرمدین کارگردان کیست

همسر بابک خرمدین کارگردان کیست؟ بابک خرمدین یکی از کارگرانان و سینماگران ایرانی متولد 1353 در تهران بود که در تاریخ 26 اردیبهشت 1400 به دست پدر و مادرش به قتل رسید درباره ماجرای ازدواج و همسر بابک خرمدین اینجا بخوانید همسر بابک خرمدین کارگردان کیست؟ متولد سال ۱۳۵۳ در خانواده 6 ...