همسر اول مسعود رسام

بیوگرافی و عکس های زنده یاد مسعود رسام کارگردان

3
بیوگرافی و عکس های زنده یاد مسعود رسام کارگردان

بیوگرافی و عکس های زنده یاد مسعود رسام کارگردان مسعود رسام متولد 1336 . درگذشت 1388 بر اثر سرطان، با بیوگرافی کامل هنری و شخصی و مسعود رسام کارگردان و تهیه‌کننده ایرانی و همسر اول و دخترش دنا و ازدواج و همسر دومش فریبا نادری و عکس همسر اول و دخترش ...