همسر آزادی در آبادان

ماجرای شکنجه و کور شدن پرستو ناوردی زن آبادانی توسط  همسرش + عکس و فیلم

0
ماجرای شکنجه و کور شدن پرستو ناوردی زن آبادانی توسط  همسرش + عکس و فیلم

پرستو ناوردی زن آبادانی کیست و ماجرای شکنجه و کور شدن پرستو ناوردی زن آبادانی توسط  همسرش و آثار ضرب و شتم و کتک زدن و شکنجه پرستو در آبادان را بخوانید   ماجرای شکنجه پرستو ناوردی زن آبادانی توسط همسرش، پرستو ناوردی کیست؟ + عکس و فیلم انتشار ویدیویی از شکنجه و ...