همخوانی سلام فرمانده دختر شهید جمیل فقیه

فیلم کامل اجرای زیبای سرود سلام فرمانده توسط دختر شهید جمیل فقیه را ببینید

1
فیلم کامل اجرای زیبای سرود سلام فرمانده توسط دختر شهید جمیل فقیه را ببینید

فیلم کامل اجرای زیبای سرود سلام فرمانده توسط دختر شهید جمیل فقیه را ببینید فیلم کامل اجرای زیبای سرود سلام فرمانده توسط دختر شهید جمیل فقیه را ببینید که دختر یکی از فرماندهان حزب‌الله لبنان در سوریه و هم رکاب شهید حاج قاسم سلیمانی به نام شهید جمیل فقیه خوانده شده ...