تفریحات

هزینه سفر به قشم

هزینه لنج بندرعباس به قشم پاییز و زمستان ۱۴۰۱

2
هزینه لنج بندرعباس به قشم پاییز و زمستان ۱۴۰۱

خلیج فارس از قدیم به داشتن جزایری زیبا و دلپسند معروف بوده و هست و هر کسی که از جاذبه هی گردشگری و طبیعی این جزیره اطلاع داشته باشد مشتاق سفر به این جزیره خوشگل است. اما یکی از مقوله های مهم درسفر بحث هزینه ها است که به خودی ...