هدیه خانواده حاج قاسم به مهران رحمانی

اهدای انگشتر حاج قاسم به مهران رحمانی از طرف خانواده شهید سلیمانی + عکس

0
اهدای انگشتر حاج قاسم به مهران رحمانی از طرف خانواده شهید سلیمانی + عکس

اهدای انگشتر حاج قاسم به مهران رحمانی از طرف خانواده شهید سلیمانی + عکس اهدای انگشتر شهید قاسم سلیمانی به مهران رحمانی شرکت کننده عصر جدید به خاطر ترسیم چهره حاج قاسم سلیمانی در فصل دوم عصر جدید و هدیه ای با ارزش به که مهران رحمانی یکی از شرکت کنندگان ...