هتاکی جوان کاشانی به مردم تالش

فیلم هتاکی به تالشی ها توسط مسافر کاشانی

0
فیلم هتاکی به تالشی ها توسط مسافر کاشانی

هتاکی به تالشی ها توسط جوان کاشانی به نام احسان و فحاشی غیر قابل پخش در استوری اینستاگرامش باعث خشم و واکنش کاربران شده و ناراحتی مردم تالش گیلان را در پی داشته، هر چند وی بعد از ساعاتی از مردم تالش غذرخواهی کرد. جزئیات را کامل بخوانید توهین و هتاکی ...