هادی چوپان مستر المپیا 2023

حرکت عجیب هادی چوپان در اعتراض به رای داوران مسترالمپیا ۲۰۲۳ و واکنش ها +‌فیلم

1
حرکت عجیب هادی چوپان در اعتراض به رای داوران مسترالمپیا ۲۰۲۳ و واکنش ها +‌فیلم

حرکت عجیب هادی چوپان در اعتراض به رای داوران مسترالمپیا ۲۰۲۳ و واکنش ها +‌فیلم عصبانیت و حرکت عجیب هادی چوپان در اعتراض به رای داوران مسترالمپیا ۲۰۲۳ و ترک استیج به دلیل نتیجه مسابقه و کسب مقام نایب قهرمانی بازتاب گسترده ای در شبکه های اجتماعی داشته و برخی کاربران ...